บริษัท สัจธรรมกฎหมายและนักสืบ จำกัด , บริการทนาย , ปรึกษากฎหมาย , ปรึกษาทนาย , ทนายความ , หาทนาย , ที่ปรึกษากฎหมาย , ปรึกษาคดี , จ้างทนายความ , สำนักทนายความ , สำนักงานทนายความ , บริษัททนายความ
ReadyPlanet.com
การชำระเงิน

การชำระเงิน

ท่านสามารถนัดหมายให้เราไปพบหรือมาพบเราได้ที่บริษัทฯหรือไม่พบกันก็ได้ โดยเมื่อตกลงกันส่งมอบข้อมูลให้แก่กัน
และโอนเงินเข้า

  

ชื่อบัญชี บริษัท สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ จำกัด
ธนาคาร เลขบัญชี สาขา
ไทยพาณิชย์ 386-3004-877 (กระแสรายวัน) ถนนอรุณอมรินทร์

                                                                                                                                                            ติดต่อ 089-973-1588    ( คุณ ผดุง )  

                                                                                                                                                                                           

**หลังจากได้รับเงินแล้วเราจะเริ่มทำงาน แล้วแจ้งผลให้ทราบด้วยวิธีการ ตามแต่จะตกลงกันสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฏหมายสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้

 

ร้องเรียน มีข้อสงสัย ต้องการความช่วยเหลือด้านการสืบสวน สามารถเข้าเว็บไซต์ของ กองนิติการสำนักงานกฏหมายและสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://tsd.central.police.go.th
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.royalthaipolice.go.th
มีปัญหาด้านการทำงานโดนว่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือถูกลูกจ้างฉ้อโกงต้องการร้องเรียน
หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกระทรวงแรงงาน:
http://www.mol.go.th