บริษัท สัจธรรมกฎหมายและนักสืบ จำกัด , บริการทนาย , ปรึกษากฎหมาย , ปรึกษาทนาย , ทนายความ , หาทนาย , ที่ปรึกษากฎหมาย , ปรึกษาคดี , จ้างทนายความ , สำนักทนายความ , สำนักงานทนายความ , บริษัททนายความ
ReadyPlanet.com
ข้อควรรู้ก่อนเริ่มใช้บริการ

 

  ทำไมต้องเสียเงินจ้างนักสืบ
----------------------------------------------------
  ข้อควรรู้ก่อนเริ่มใช้บริการ
----------------------------------------------------

 

 

 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มใช้บริการ


ทราบหรือไม่ว่าการใช้บริการนักสืบเอกชนนั้นก็มีหลักเกณฐ์ที่ควรรู้ก่อนขอรับ บริการด้วย
เช่นกัน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น

 

การติดต่อเพื่อขอรับบริการ ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราต้องพบเจอทุก ๆ วันแต่ไม่รู้จะจัดการอย่าง ไรดี เพราะการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนแต่หลาย ๆ ปัญหาอาจจะรอเวลาไม่ได้ ดังนั้นการใช้บริการนักสืบจึงสะดวกและรวดเร็วกว่าท่านสามารถระบุเป้าหมายที่ต้องการได้ชัดเจน ครอบคลุมความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักสืบเอกชนส่วนใหญ่จะทราบวิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดี

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการว่าจ้างที่ถูกมาก ๆ นั้นอาจจะได้รับคุณภาพงานที่ธรรมดา ยิ่งกรณีที่เป็นสำนักงานการว่าจ้างที่ถูกมากจนน่าตกใจ ก็ค่อนข้างน่าสงสัย เพราะโดยปกติสำนักงานนักสืบเอกชนจะมีทีมงานในการตามเรื่องราวอย่างต่ำ ๆ 2 คนขึ้นไปซึ่งแบ่งเป็นทีม รถยนต์ และทีมรถจักรยานยนตร์ เพื่อการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ หากท่านได้รับการเสนอราคาที่ถูกมาก ๆ ให้สอบถามรายละเอียดการทำงานให้ชัดเจน ที่สำคัญในขณะพูดคุยกับคุณต้องไม่ใช่นักสืบประเภทว่ารับปากทุกเรื่องทำได้ไม่มีปัญหา/ง่ายมาก/อวดเก่งไปทุกเรื่อง และคุณไม่ควรจ่ายเงินให้นักสืบไปคราวเดียวทั้งหมด เพราะจะทำให้นักสืบไม่สนใจติดตามงานให้คุณอีก


การตกลงเจรจาว่าจ้าง

ในส่วนของ ตรงนี้ท่านต้องเจรจากับสำนักงานนักสืบให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านต้องการคือ อะไร สิ่งที่ต้องการจากงานนี้ เช่นข้อมูล
หลักฐาน เอกสารสำคัญ พยาน ฯลฯ ระยะเวลาที่ต้องการให้จบงาน รวมทั้งการตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ว่าจ้างทำกำหนดให้ชัดเจน ก่อนเข้ารับบริการ ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาการได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการ หลักฐานไม่เพียงพอ หรือใช้เวลานานกว่าที่ท่านต้องการได้


การให้ความร่วมมือ


ข้อนีถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการทำงาน หากคุณสงสัยพฤติกรรมบุคคล เช่นสงสัยว่ามีหุ้นส่วนหรือพนักงานฉ้อโกง อย่าเริ่มถามคำถามที่ชี้เฉพาะเจาะจง หรืออย่าแสดงปฏิกิริยาสงสัยออกไป เพราะจะเป็นการทำให้ผู้ร้ายไหวตัวทัน หากคุณสงสัยให้สังเกตผู้ต้องสงสัยห่าง ๆ จนมั่นใจว่าน่าจะใช่ จากนั้นค่อยว่าจ้างนักสืบ และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขา นอกจากนี้การปกปิดความจริงก็อาจจะส่งผลเสียต่องาน หลาย ๆ งานไม่ประสบผลสำเร็จ หรือปิดงานล่าช้า เพราะผู้ว่าจ้างไม่กล้าพูด

ความจริง ซึ่งวิธีแก้ปัญหาคือ ตกลงกับสำนักงานนักสืบว่าขอจ้างโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ แต่โดยพื้นฐานสำนักงานนักสืบหลาย ๆ ที่จะมีมาตรการป้องกันความลับรั่วไหลอยู่แล้ว ซึ่งสำนักงานนักสืบที่เป็นมืออาชีพจะระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้ว หากความลับของลูกค้ารั่วไหลนั่นเท่ากับชื่อเสียงของสำนักงานเองที่จะเสียไป มากกว่า